ناصر دانایی

Nasser Danaye

ناصر دانایی

مشاور صنایع و اقتصادی

Tتبریز, ایران

n.danaye.n@gmail.com

+98 914 806 0491


علایق پژوهشی

مدلسازی عامل بنیان (ABM),

سیستم های پیچیده, شبیه سازی پویایی سیستم ها, پژوهش تفکر سیستمی, سیستم های اقتصادی پیچیده, مشاور تهیه بیزینس پلن یا طرح کسب و کار, برنامه ریزی تحلیل کسب و کار, رفتار مصرف کننده


مهارت ها

80%

Netlogo

50%

برنامه نویسی پایتون

60%

AnyLogic

70%

ونسیم

65%

کامفار III

60%

سامانه یکپارچه ODOO ERP

85%

سایت با وردپرس

75%

SPSS

60%

برنامه ریزیزبان ها

انگلیسی

. 60%

فارسی

. Native

ترکیسوابق کاری

سرمایه گذار و مدیرعامل / moeindp.ir
اسفند 1397 – تاکنون

  • مدیریت عملیات شرکت شامل مدیریت جلسات، تحقیق، ازاریابی و هدایت سودآوری,
  • مدیریت ساختار سازمانی شرکت، تدوین استراتژی و ارتباط با هیات مدیره.
  • بیش از 50 پروژه انجام شده


پژوهشگر- دانشگاه تبریز – پژوهشکده جهاد دانشگاهی / tabrizu.ac.ir
بهمن 1395 – اسفند 1399

  • تحقیق در زمینه مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد
  • تحقیق روی بهره وری سازمان های نوآورانه و فناورانه
  • بیش از 11 پروژه انجام شده


نمایندگی بیمه جنرال / si24.ir
همن 1400 – بهمن 1401

مشاوره و فروش انواع بیمه نامه های تجاری، عمر، باربری، مسئولیت، درمان و … .

تحصیلات

کارشناسی ارشد – مهندسی صنایع سیستم – سیستم های اقتصادی و اجتماعی

مهر 92 تا ابان 94

موسسه آموزش عالی الغدیر

پایان نامه: تحلیل ترجیحات خرید کالای داخلی یا خارجی توسط مصرف کننده با رویکرد مدلسازی عامل بنیان و سیستم دینامیک مطالعه موردی: لوازم خانگی یخچال ” | لینک مقاله

لینک مدل: لینک مدل پایان نامه

کارشناسی – ریاضیات

مهر 88 تا تیر 92

شهید مدنی آذربایجان

پروژه: انتگرال های ناسره


انتشارات


مقالات کنفرانس

Danaye, N., Kian, R., Mahmoudzade, M., (2018), An Agent Based Modeling of Social Network Effect on Consumer ’s Purchase Preference: A Home Appliance Market Case Study, International Conference on Computers & Industrial Engineering


Danaye, N., (2014), The proposed withdrawal of stagflation in Iran, 1st international conference on economics, accounting and social sciencce, Rasht

پروژه ها

پروژه
Simulates construction profit and people’s economic rent evaluation in (TDR) | Modeler: Danaye, N
May 2021 – Aug 2021

• Tehran city’s people
• Modeled by Netlogo software


Simulates E-car consumer behavior and market by agent-based modelling | Modeler: Danaye, N
May 2020 – Sep 2020

• Tehran city’s people
• Modeled by Netlogo software


Business Plans for Industries | Danaye as Economist and Analyser
Jan 2019 – Apr 2022

• More than 30 projects based on Unido Format
• Comfar III software used


Investigating the Effectiveness of Tabriz-Bostanabad-Midway Operation, Opportunities and Threats
Aug 2019 – Dec 2020

• Funded by East AZERBAIJAN Road Maintenance and Transportation Organization
• SWOT, Survey, Statistics analysis
• Cooperators : Gharachorlou, N., Irannejad, E., Danaye, N.


Measuring and evaluating the amount of light and sitting position of people when doing daily work environment (employees of the General Directorate of Social Security of A. East Azerbaijan)
Feb 2019 – Apr 2019

• Responsible: Danaye, N., Co. Hashemivand, F.


Modelling Industry Attractiveness by agent-based modelling, | Modeler: Danaye, N.
Mar 2018 – Mar 2020

• Tabriz city’s data
• Modeled by Netlogo software


Comparative Study of Human Resource Efficiency of Scientific and Technological Organizations Tabriz universuty (ACECR)
Jul 2016 – Oct 2018

• Nouri, F., Gharachorlou, N., Samadzad, S., Ghahremani nahr, J., Danaye, N.


Layout Design of Auto Parts Manufacturing Plant Designed by Danaye, N.
Jul 2018 – Sep 2018

• For SATCO group (consultant of Automotive company )


Evaluating the Effectiveness of the Fifth International Exhibition of R & D and New Technologies of Rab-e-Rashidi (RINOTEX) RINOTEX.ir
Jun 2018 – Oct 2018

• Nouri, F., Gharachorlou, N., Ghahremani nahr, J., Danaye, N.
• Statistics Analyses, Online Survey for participants


Evaluating the Effectiveness of the Fifth International Exhibition of R & D and New Technologies of Rab-e-Rashidi (RINOTEX) RINOTEX.ir
Jun 2017 – Oct 2017

• Nouri, F., Gharachorlou, N., Ghahremani nahr, J., Danaye, N.
• Statistics Analyses, Online Survey for participants


Identification and evaluation of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) in the affiliated offices of the General Directorate of Cooperatives, Labor and Social Welfare (East Azarbaijan Province)
Jun 2017 – Oct 2018

• Funded by General Directorate of Cooperatives, Labor and Social Welfare
• Nouri, F., Gharachorlou, N., Ghahremani nahr, J., Danaye, N.