تراوشات ذهنی: چرا تولید بچه؟

چرا تولید بچه؟

  تقریبا همه دین ها گفته اند که خدایی وجود دارد و پس از مرگ نیز به سوی خدا می رویم. قبل از تولد هم در دنیایی دیگر بوده ایم.

  در قرآن امده است که “نفخت من روحی”. یعنی اگر خدا روح باشد، ذره ای از آن روح در وجود انسان قرار دارد. بنابراین، انسان در ابتدا بخشی از خدا بوده. سپس به عالمی دیگر رفته و از آن عالم به این دنیای و کره زمین آمده است. پس از مرگ نیز به برزخ می رود تا تکلیف مشخص شود. در نهایت به پیش خدا بر میگردد (قران: انا لله و انا الیه راجعون).

  به عبارت دیگر، انسانها در ابتدا پیش خدا هستند و در آخر هم پیش خدا بر میگردند. ولی سوال اصلی این است:

  چرا بچه تولید می کنیم؟ که از پیش خدا، آدم دیگری را بیاوریم کره زمین.

  خب بذاریم همونجا بمونن دیگه. بیان اینجا کلی رنج و سختی بکشن که چی بشه؟؟؟


  Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *