محاسبه دستمزد حرفه ای

این یک کپی ساده از متن ارجاعی است: راهنمای تعیین نرخ قرارداد ساعتی خدمات فناوری اطلاعات (سال 1401)

دریافت فایل

تعرفه نرخ پایه خدمات فناوری اطلاعات

این نرخ ها تقریبا بالاست و برای سایر رشته ها بهتر از نرخ های پایین تری لحاظ کنید. ولی تنها مرجع مناسب است. بعد از این مرجع، دستمزدهای سازمان برنامه و بودجه قابل استناد است.

ابتدا نرخ ساعت پایه خدمات بر مبنای حداقل دستمزد سالیانه وزارت کار در هر سال تعیین می شود.

برای تعیین این نرخ به جدول 2-2 صفحه 8 مراجعه نمایید. برای سال 1401 این عدد برابر با 121 هزار تومان است.

No alt text provided for this image

ضرایب تخصصی نیروی انسانی

بر مبنای نوع خدمات، عنوان شغلی، تحصیلات، سابقه و دوره ها ضرایب مختلفی روی نرخ پایه اعمال شده و نرخ ساعتی نهایی محاسبه می شود. این جداول در بخش 2-4-2 صفحه 9 موجود می باشند.

No alt text provided for this image
No alt text provided for this image

4-مثال: نرخ ساعتی برنامه نویسی

برای برنامه نویس، با 5 سال سابقه کار و مدرک کارشناسی ارشد نرخ ساعت کاری به شرح زیر است.

نرخ ساعتی = نرخ ساعت پایه خدمات * ضریب رده شغلی * ضریب مدرک تحصیلی * ضریب سابقه کار

نرخ ساعتی = 121000 * 1.17 * 1.15 * 1.20

نرخ ساعتی = 195000 تومان در ساعت

در عمل ممکن است با توجه به شرایط پروژه یا سازمان حدود 10-20 درصد روی این نرخ تخفیف داده شود.

منبع: لینکدین


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *